วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์การทอผ้า

   
                                                          อุปกรณ์การทอผ้า       ในการทอผ้าม้งนั้น อาจจะใช้ในการทอผ้าด้วยมือล้วนๆ หรือ การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ในการทอผ้าแต่ละชิ้น อาจจะไม่เหมือนกัน เช่นในการลงลวดลาย  การทอ  หรือการนำผ้ามาต่อกันเป็นชุด  ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปคนละแบบ แต่ผลของผ้าที่ออกมา อาจจะออกมาดีเหมือนกัน จนแยกไม่ออกว่า ผ้าม้งชิ้นไหนทอด้วยมือ หรือผ้าชิ้นไหนทอด้วยเครื่องจักร ในการทอผ้าม้ง จะต้องมีอุปกรณ์ในการทอหลายอย่าง

ภาพที่ 1. เครื่องจักรทอผ้า
ภาพที่ 1. เครื่องจักรทอผ้า  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าม้ง ชนิดหนึ่ง แบบสำเร็จรูป เพื่อความสวยงามของลายผ้าที่ทำ

ภาพที่ 2. เส้นใยกัญชง
ภาพที่ 2. เส้นใยกัญชง  เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้า  ที่ใช้ในการถักทอผ้า ที่สวมใส่ของชาวม้ง


ภาพที่ 3. ผ้ามัดย้อมที่นำไปตากแดด

ภาพที่ 3. ผ้ามัดย้อมที่นำไปตากแดด  เป็นผ้าที่ใช้ในการทอผ้าม้ง เพื่อจะออกมาเป็นชุดที่สวมใส่กัน


ภาพที่ 4. เครื่องมือในการทอ

ภาพที่ 4. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้า โดยการนำผ้ามามัดกับเสาไม้ เพื่อที่จะสัมพันธ์ไปกับเครื่องทอ


ภาพที่ 5. กะทะ


ภาพที่ 5. กะทะ  เป็นเครื่องมือในการต้มขี้เฒ่า เพื่อที่จะนำผ้ามาจุ่มกับขี้เฒ่าที่ต้มไว้
ภาพที่ 6. เครื่องมือการทอผ้า
ภาพที่ 6. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอ ที่นำเส้นใยกัญชงมาใส่ เพื่อที่จะทอผ้าม้ง ในแต่ละขั้นตอน


ภาพที่ 8. ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว
ภาพที่ 7. ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว
ภาพที่ 9. ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น